Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΔΕΗ Α.Ε / ΔΥΠ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥΣΙΩΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 102.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5270800.

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ

Α.Ε. ΛΑΡΚΟ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Γ.Μ.Μ. Α.Ε. ΛΑΡΚΟ ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Λήξη προσφορών 22-2-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 6170201.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Διαγωνισμός για «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΟΤ 142α ΤΟΥ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ». Λήξη προσφορών 26-2-2019 και ώρα (;)»

Τηλ. 23823 52233.

ΔΕΗ Α.Ε./ ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», πρ/σμού 140.940 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΝ ΣΦΟΝΔΥΑ Ο 280 ΗΡ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 26t ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.», πρ/σμού 800.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 10.15.

Τηλ. 210 5270805.

 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 30/8 ΤΝ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170244.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», πρ/σμού 775.564 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-3-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 213 2025912.

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ», πρ/σμού 883.300 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-3-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23210 83823.

ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΠ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΤΩΝ», πρ/σμού 420.112 Ευρώ. Λήξη προσφορών 43-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30tn-m, ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ», πρ/σμού 201.764 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-3-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ», πρ/σμού 200.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-3-2019 και ώρα 16.00.

Τηλ. 23713 – 50207.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GE LM 2500 ΤΟΥ ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 60.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 3806211.

 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΕΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2 ΚΑΙ 3 ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», πρ/σμού 74.362 Ευρώ. Λήξη προσφορών 25-2-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στα γραφεία της ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε., Αθηνάς 67 – Αθήνα.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΜΣΚ5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 126.734 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 52922698.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΜΕΛΕΤΗ, ΡΠΟΜΗΘΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΟΝΑΔΟΣ V ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ», πρ/σμού 16.000.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2105124299.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

¨ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ hla ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΣ ngs», πρ/σμού 113.750 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2310 892229.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6464235.

Α.Π.:049215/14.02.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 28.02.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11,30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 245,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 12.02.2019

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΦΝΗΣ, ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ». Εγγύηση συμμετοχής 300 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-3-2019 και ώρα 11.00. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6-3-2019 και ώρα 11.30.

Τηλ. 213 2037871.

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΙΔ», πρ/σμού 93.569,17 Ευρώ. Οι προσφορές διαδικτιακά www.promitheus.gov.gr, από 25-2-2019 και ώρα 10.00, έως 11.3.2019 και ώρα 10.00. Τεύχη από την www.ose.gr.

Τηλ. 210 5297229.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 120.714 Ευρώ. Οι προσφορές διαδικτιακά www.promitheus.gov.gr, από 21-2-2019 και ώρα 10.00, έως 4-3-2019 και ώρα 10.00. Τεύχη από την www.ose.gr.

Τηλ. 210 5297229.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate