Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Διαγωνισμός για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΧΥΤΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ», πρ/σμού 620.592 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-1-2018 και ώρα 14.00.

Τηλ. 26610 47520.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΕΒΡΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ», πρ/σμού 250.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-1-2019 και ώρα 12.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ», πρ/σμού 320.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-1-2018 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2313302890.

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»,  πρ/σμού 180.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 27313 63362.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ», πρ/σμού 1.196.774 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-1-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27223 60181.

 

ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», πρ/σμού 2.591.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 25-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23210 83823.

 

ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», πρ/σμού 499.725 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23210 83814.

 

ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 1.640.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2410 687165.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 1.475.835 Ευρώ. Λήξη προσφορών 21-1-2018 και ώρα 22.00.

Τηλ. 22353 50038.

Α.Π.:320673/10.12.2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 19.12.2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11.30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 455,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 07.12.2018

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΥΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», πρ/σμού 110.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-12-2018 και ώρα 15.00. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9-1-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 26610 87659, Φαξ 26610 87635.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 160.675 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-1-2019 και ώρα 14.30.

Τηλ. 2810 393156 -71.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΦΥΤΕΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΛΚΔΜ», πρ/σμού 46.680 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-12-2018 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24630 52252.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, 13.500 ΤΟΝΩΝ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ, ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ», πρ/σμού 12.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-12-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 3617510.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», πρ/σμού 220.915 Ευρώ. Λήξη προσφορών 21-12-2018 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 22151.

 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. ΜΕΧΡΙ 31-12-2018», πρ/σμού 110.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-12-2018 και ώρα (;).

Τηλ. 213 0109300.

 

ΑΣΔΥΣ /ΔΠΜ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΒΟΥΛΚΑΝΙΣΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΛΩΝ – ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΦΟΡΩΝ Μ113», Λήξη προσφορών 10-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 3483161.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Α/Σ Νο4 ΤΥΠΟΥ GE LM 2500 ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ», πρ/σμού 90.450 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-12-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΙΝΙΟΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ζ=15 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΣΑΦΕΙΣ ΤΑΚRAF SRS 2000 32/5.0. Λήξη προσφορών 18-12-2018 και ώρα 13.00.

Τηλ. 24630 52286.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΜΑΝ», πρ/σμού 52.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-12-2018 και ώρα 13.00.

Τηλ. 24630 52286.

 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Διαγωνισμός για «ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (e-duster) ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ», πρ/σμού 52.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-12-2018 και ώρα 15.00.

Τηλ. 210 8110975.

ΛΑΡΚΟ

Διαγωνισμός για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΜΙΝΟΥ V ΣΤΗ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Λήξη προσφορών 20-12-2018 και ώρα (;)

Τηλ. 210 6170141.

Δ.Ε.Υ.Α ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 903.600 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-1-2019 και ώρα 18.00.

Τηλ. 24930 25444.

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», πρ/σμού 272.911 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-1-2019 και ώρα 14.30.

Τηλ. 22330 23707.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΓΑΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 200.870 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-1-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24263 50105.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 249.485 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-12-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297229.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate