Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ», πρ/σμού 90.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-2-2019 και ώρα 23.00.

Τηλ. 2610 647431.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 160.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 19-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 22383 50141.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 100.000 lt ΑΜΟΡΥΒΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΛΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ Α.Ε.», πρ/σμού 125.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-3-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 4270853, 210 4270693.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 550.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 213 2044878.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ», Λήξη προσφορών 22-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2813 412545.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΡΩΤΩΝ ΜΥΛΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3 ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», πρ/σμού 136.780 Ευρώ. Λήξη προσφορών 19-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 22151.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 9.000 Ευρώ. Ο διαγωνισμός στις 21-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 22510 26390.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», πρ/σμού 2.080.645 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-2-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 26343 60417.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 390.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 19-2-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Διαγωνισμός για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΝΕ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ», πρ/σμού 400.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 21-2-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234.

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΤΜΗΜΑ  Δ.Ε.Π

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  1

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43, Αιγάλεω                                                Ημερομηνία : 31-01-2019

Τηλέφωνο : 2105385727 Αριθμ. Πρωτοκ. : Φε.16α/3963

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκε στις 20-12-2018 στο ΦΕΚ 1511/τ.Γ΄ η με αρ. Φε.16α/14288/05-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΦΨΠ46Μ9ΞΗ-7Τ9) προκήρυξη πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

α. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Φασματοσκοπικές, Θερμικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι Μελέτης Βιομορίων στα Τρόφιμα» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9779)

β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακές-Βιοτεχνολογικές Τεχνικές και Φυσικά Αντιοξειδωτικά στη Χημεία και Βιοχημεία Τροφίμων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ9780)

ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υλικά Γραφικών Τεχνών και Υλικά Τεχνολογιών Περιβάλλοντος» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9781)

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Τουριστικών Γραφείων» (Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP9782)

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 1η-04-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων: Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων(2105385506, -539), Τμήμα Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας (2105385409, -403 -466) και Διοίκησης Τουρισμού (210-5385211).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –ΤΜΗΜΑ  Δ.Ε.Π

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  1

Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνα, 122 43, Αιγάλεω                                                Ημερομηνία : 04-02-2019

Αριθμ. Πρωτοκ. : Φε.16α/4530

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ (32) ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στις 31-12-2018 στο ΦΕΚ 1576/τ.Γ΄ η με αρ. Φε.16α/15870/21-12-2018 (ΑΔΑ: 6ΙΖΛ46Μ9ΞΗ-Κ27) προκήρυξη πλήρωσης τριάντα δύο (32) συνολικά νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π) ως ακολούθως:

 

Α. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μάρκετινγκ με έμφαση στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9809)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ9826 –Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ9827)

2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεωρία και Πρότυπα Βιβλιογραφικής Περιγραφής» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ9812)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και Παραγωγή Γνώσης σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9813)

3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

-  Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία με έμφαση στις Αντικαταπιεστικές Προσεγγίσεις» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9814)

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορικές και Συγκριτικές Προσεγγίσεις στην Εξέλιξη της Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα και Διεθνώς» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9818)

4. ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

- Μία θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Βρεφών και Νηπίων με έμφαση στις Προγλωσσικές Ικανότητες» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9819)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία με έμφαση στην Αξιοποίηση του Παραμυθιού στο Παιδικό Θέατρο» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9820)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Αγωγή Βρεφών με έμφαση στην Ανάπτυξη Σχέσεων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9821)

 

 

 

 

Β. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικά Εποπτικά Συστήματα Ελεγχόμενα από Ευρετικούς Αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9881)

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης με τη Χρήση Σύγχρονης Τεχνολογίας» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9882)

2. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Αντοχή Υλικών και Μεταλλουργικές Κατεργασίες Υψηλών Θερμοκρασιών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9828)

ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνικοοικονομική και Περιβαλλοντική Αξιολόγηση Ενεργειακής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»  (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9829)

3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

- Μία  θέση  βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική Μελέτη Υλικών και Ανάπτυξη Δομικών Στοιχείων Ιατρικών Απεικονιστικών Μηχανημάτων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9830)

4. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδίαση Πλωτών Κατασκευών και Συστημάτων Αγκύρωσης» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9831)

5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός και Ανάλυση Συγκοινωνιακών Έργων με Ποσοτικές Μεθόδους» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9832)

ΤΟΜΕΑΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματική και Μηχανική Ανάλυση Βραχωδών Πρανών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9833)

6. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

- Μία  θέση  βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9834)

7. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΗΣ

- Μία  θέση  βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Χαρτογραφία με έμφαση στην Οπτική Αντίληψη Χαρτών» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9835 )

 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

- Μία θέση βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μικροβιολογία Οίνων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ9836 –Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ9837)

2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

- Μία  θέση  βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Γάλακτος και Διεργασίες Απομόνωσης, Ανάλυσης και Αξιοποίησης Βιολειτουργικών Συστατικών Γαλακτοκομικών Προϊόντων»  (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ 9838)

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ»

- Μία  θέση  βαθμίδας Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανικός Σχεδιασμός (Design) Αντικειμένων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή: ΑΡΡ9839 –Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ θέσης Επίκουρου Καθηγητή: ΑΡΡ9840)

 

E. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Υγειονομική Μηχανική και Τεχνολογία Περιβάλλοντος Εφαρμοζόμενες στην Επιστήμη του Υγιεινολόγου»(Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9841)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική Υγείας – Ανάπτυξη Συστημάτων Υγείας» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9842)

2. ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Γυναικολογική Νοσηλευτική με έμφαση στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9843)

3. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Κλινικές Φυσικοθεραπευτικές Παρεμβάσεις σε Νευρομυοσκελετικά Προβλήματα» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9844)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτικοί Χειρισμοί στη Φυσικοθεραπεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9845)

4. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9846)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογική Ανατομική-Ανοσοϊστοχημεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9847)

5. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπεία και Υποστηρικτική Τεχνολογία με έμφαση στην Ηλεκτρονική Υγεία» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9848)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση Κατασκευή και Εκπαίδευση στη Χρήση Ναρθήκων» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9849)

- Μία θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Η Εργοθεραπευτική Προσέγγιση στην Εκπαίδευση Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (Δ-Κ-Ζ) Ενηλίκων με Ψυχιατρικές Διαταραχές» (Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:  ΑΡΡ9850)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 5η-04-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα εκλογής του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων.

Αιγάλεω, 04-02-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

 

Α.Π.:041085/06.02.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 14.02.2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 12 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,22 τ.μ. ισόγειο, 21,22 τ.μ. πατάρι και 16,38 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 05.02.2019

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑ. ΥΠΟΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 170.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-2-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΡΑΟΥΛΩΝ – ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ Τ/Δ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΜ», πρ/σμού 250.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-2-2019. Και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 25045

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΥΤΩΝ», πρ/σμού 89.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 25045.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», πρ/σμού 370.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030623.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ», πρ/σμού 166.148 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-2-2019 και ώρα 10.00. Λήξη προσφορών 15-2-2019 και ώρα 10.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 320.000 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 12-3-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση 18-3-2019 και ώρα 15.00. Πληροφορίες στο τηλ. 24913 50137.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΑΝΤRONIC ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο 11 ΚΑΙ Νο12 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», πρ/σμού 103.675 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5292698.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΜΕΤΟΠΙΚΟΥ ΚΑΔΟΥ (SHOVEL) ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Λήξη προσφορών 25-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270805.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 164.532 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-2-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5292698.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε

Διαγωνισμός για την ανάθεση των υπηρεσιών καθαρισμού των οχημάτων (τρόλεϊ, λεωφορείων, υποστηρικτικών – βοηθητικών οχημάτων) και όλων των εγκαταστάσεων (κτιρίων, γραφείων λοιπών εγκαταστάσεων) της ΟΣΥ Α.Ε για χρονικό διάστημα 6 μηνών με δικαίωμα τμηματικής, ανά μήνα, παράτασης με μέγιστο επιτρεπόμενο όριο τους 6 μήνες, εφόσον δεν έχει εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού (αρ. ανάρτησης ΕΣΗΔΗΣ 69136)». Λήξη προσφορών 11-2-2019 και ώρα 14.00. Νέα ημερομηνία διεξαγωγής 15-2-2019 και ώρα 12.00.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΛΑΔΟΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ». Λήξη προσφορών 22-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2813412545.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate