Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διαγωνισμός για την εκπόνηση «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 713.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 14-2-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2310 508800.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ», πρ/σμού 74.263 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-2-2019 και ώρα 15.00

Τηλ. 213 2030623.

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για τον «ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», πρ/σμού 91.880 Ευρώ. Λήξη προφορών 12-2-2019 και ώρα 9.30.

Τηλ. 2310 594119.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», πρ/σμού 370.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030623.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», πρ/σμού 270.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 22-2-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 210 7474274.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ)», πρ/σμού 662.133 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-2-2019 και ώρα 23.59.

Τηλ. 26343 61213.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 6ΚV ΜΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ», πρ/σμού 45.850 Ευρώ. Λήξη προσφορών 7-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 3806211.

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ/Η ΜLW», πρ/σμού 656.200 Ευρώ. Λήξη προσφορών 14-2-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες www.eessty.gr.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ TANTRONIC ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΤΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Νο 11 ΚΑΙ Νο 12 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», πρ/σμού 103.675 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5292698.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ CAT/LAR D9T», πρ/σμού 32.200 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 24630 52286.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ», πρ/σμού 30.330 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 24630-52286.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ CAT/LAR D9T», πρ/σμού 34.803 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 24630 52286.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ», πρ/σμού 1.603.156 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2010756.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 79.851,31 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-3-2019 και ώρα 18.00. Αποσφράγιση προσφορών 18-3-2019 και ώρα 11.00.

Πληροφορίες στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. (;).

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 336.538 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2313 312284.

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΚΙROW ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ (ΜΙΑ)», πρ/σμού 99.055 Ευρώ. Λήξη προσφορών 30-1-2019. Και ώρα 14.00.

Πληροφορίες στη σελίδα eessty.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝ. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 500.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-2-2019 και ώρα 23.59.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ, ΕΡΜΑΡΙΑ Fibergiass, ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΛΛΑΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ)», πρ/σμού 341.019 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-2-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2310 584160.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΣΚΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 58.300 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-2-2019 και ώρα 10.00

Τηλ. 210 5292698.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», πρ/σμού 97.640 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 2810 393156-71.

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΕΡΡΩΝ

Διαγωνισμός για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», πρ/σμού 5.885.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23210 83814.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ». Λήξη προσφορών 8-2-2019 και ώρα 22.00.

Τηλ. 22353 50038.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», πρ/σμού 2.993.137 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 22973-20060.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ, ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Μ. ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ», πρ/σμου 713.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23533 50123.

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΥΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ. ΥΠΟ ΕΡΓΟ 1. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΙΣΚΟΣ – ΠΡΕΒΕΛΗ», πρ/σμού 868.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 29-1-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣ-ΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 2. ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΝΕ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ», πρ/σμού 400.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 29-1-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 28323 40234.

 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ, ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΑΣΑ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 355.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 29-1-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 213 2037223.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

Διαγωνισμός για «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ – ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ», πρ/σμού 448.880 Ευρώ. Λήξη προσφορών 7-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2313313338.

Α.Π.:023274/23.01.2019

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 30.01.2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 10 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στη Βαρβάκειο Αγορά και περιλαμβάνει στεγασμένο χώρο 11,30 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 565,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 21.01.2019

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441

http://www.paidon-pentelis.gr

e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Υπηρεσία  διενέργειας : Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Ιπποκράτους 8 ΤΚ 15236 Π.Πεντέλη Γραφείο Προμηθειών

Κριτήριο κατακύρωσης : ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ .

Ανώτατο Μηνιαίο Μίσθωμα : 2.700€

Προθεσμία υποβολής προσφορών :  19/02/2019     & ώρα 14.30

Αποσφράγιση προσφορών: 20/02/2019 &  ώρα 10.00

Πληροφορίες και  πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  καθημερινά από  10:00  έως 13:00   στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, καθώς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http://www.paidon-pentelis.gr/, στο ΚΗΔΜΗΣ ,  στο Πρόγραμμα Διαύγεια  ,  στον ημερήσιο τύπο και στους Δήμους Εκάλη, Ν.Ηρακλείο, Κηφισιά , Λυκόβρυση-Πεύκη , Μαρούσι ,Μεταμόρφωση ,Ν.Ερυθραία, Ν.Ιωνία ,Ν.Φιλαδέλφεια  Ν.Χαλκηδόνα.

Αρμόδιοι υπάλληλοι: ΕΥΘ. ΠΑΤΡΑ Τηλεφ. : 2132052518 -508 fax: 2132052441  e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

 

Ο  ΚΟΙΝΟΣ   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΤΑΛΑΣ

 

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate