Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΕΟΠΥΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4Ο ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 145.161 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-11-2018 και ώρα 15.00.

Τηλ. 210-8110972-3.

 

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2018», πρ/σμού 120.865 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-11-2018 και ώρα 13.00. Τηλ. 2262351143.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (150KV)», πρ/σμού 32.060,77 Ευρώ, με τον ΦΠΑ 13%. Προσφορές από 19-11-2018 ώρα 10.00 έως 26-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-5297261.

 

Ο.Λ.Π. Α.Ε

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΟΛΠ ΤΟΥ Ε/Γ-Ο/Γ «EUROPEAN EXPRESS». Λήξη προσφορών 8-11-2018 και ώρα 16.00.

ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε

Διαγωνισμός για την εκπόνηση «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ 6ΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», πρ/σμού 3.765.924 Ευρώ. Λήξη προσφορών 14-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 528330.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Διαγωνισμός για «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ», πρ/σμού 74.400 Ευρώ.

Λήξη προσφορών 6-11-2018 και ώρα 10.00.
Τηλ. 210-9945594.

 

 

ΕΟΠΥΥ

Διαγωνισμός για «¨ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΕΟΠΥΥ», πρ/σμού 350.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-11-2018 και ώρα 15.00.

Τηλ. 210 8110975.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κ΄ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Διαγωνισμός για «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 26-06-2018», πρ/σμού 709.677 Ευρώ – Λήξη προσφορών 6-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 24213 52462.

 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΗΣ Ν. ΓΩΝΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ», πρ/σμού 148.350 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-11-2018 και ώρα 13.00.

Τηλ. 2373350222.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΛΟΥΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», πρ/σμού 199.500 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213-2027386.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2018», πρ/σμού 450.000 Ευρώ, Λήξη προσφορών 9-11-2018 και ώρα 15.00.

Τηλ. 23813 51309-302.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 162.300 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-7288170.

 

401 Γ.Σ.Ν.Α

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», πρ/σμού 104.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-7494037.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ», πρ/σμού 750.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 22513 5171.

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ)», πρ/σμού 79.766 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-7288170.

Α.Π.:260449/18.10.2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 25.10.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,15 τ.μ. ισόγειο, 21,15 τ.μ. πατάρι και 16,15 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι 2.520,00€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 16.10.2018

 

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

Α.Π.:260454/18.10.2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 25.10.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 35 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,14 τ.μ. ισόγειο, 21,14 τ.μ. πατάρι και 16,36 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.130,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι 4.068,00€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 16.10.2018

 

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

Α.Π.:260456/18.10.2018

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 25.10.2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 36 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και περιλαμβάνει επιφάνεια 21,14 τ.μ. ισόγειο, 21,14 τ.μ. πατάρι και 16,05 τ.μ. υπόγειο, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 790,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς ήτοι 2.844,00€ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 16.10.2018

 

 

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 72 ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΕΛΞΗΣ (GTO) ΤΩΝ Η/Α SIEMENS», πρ/σμού 432.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 535.680 Ευρώ, με ΦΠΑ. Υποβολή προσφορών από 7-11-2018 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.eessty.gr.

 

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ UNIMOG ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 tm-m ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ», πρ/σμού 1.047.261 ευρώ. Λήξη προσφορών 26-10-2018 και ώρα 15.00. Τηλ. 2463052252.

 

ΔΕΥΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ», πρ/σμού 88.900 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-10-2018 και ώρα 20.00.

 

 

ΔΕΗ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Α/Σ Νο 11 ΚΑΙ 12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ANSALDO ΤΥΠΟΥ V64.3 TOY AΗΣ ΧΑΝΙΩΝ», πρ/σμού 1.163.745 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-11-2018 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-5270835.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΓΚΙΒΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ». Λήξη προσφορών 16-11-2018 και ώρα 12.00. Τηλ. 210 6170443.

 

 

ΟΛΠ Α.Ε.

Διαγωνισμός για το έργο: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ (ΝΟΤΙΑ ΖΩΝΗ) ΦΑΣΗ Α.», πρ/σμού 136.283.800,00 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 22-10-2018 και ώρα 16.00. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα: olp.gr

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate