Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 430.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 17.00. Ηλεκτρονική αποσφράγιση 23-7-2019 και ώρα 10.00. Αναλυτικά ή διακήρυξη στο ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1ΗΣ ΚΑΙ 4ΗΣ ΓΕΝ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», πρ/σμού 349.694 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-8-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 26343 61207.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΠΛΥΣΙΜΟ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΟΠΚ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΣΔΕΞ/ΚΟΠΚ». Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Σ GE ΤΥΠΟΥ Μ/ΤΜ ΚΡΗΤΗΣ-ΡΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 -2022», πρ/σμού 1.053.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΑΣ –ΑΚΡΑΤΑΣ- ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ – ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ – ΕΡΙΝΕΟΥ», πρ/σμού 113.325 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 26910 25555.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ», πρ/σμού 164.199 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 26910 25555.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

¨Π. Κ΄ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 106.501 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 14.30.

Τηλ. 213 20009842.

 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 192.167 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7728200.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

¨ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ», πρ/σμού 210.800 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-7-2019 και ώρα 15.00.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GT13E2», πρ/σμού 1.768.657 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ».

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΩΠΩΝ) ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ 8 ΩΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», πρ/σμού 100.500 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-7-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 213 2088715.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς,  25/6 /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

(ΕΛΣΤΑΤ)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αριθμ. Διακήρυξης : 5895/Α2-3455/24.6.2019

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:            Πειραιώς 46 & Επονιτών

 

Ταχ. Κώδικας:        185 10, Πειραιάς

 

Πληροφορίες:         Σ. Κατσιρελου

 

Τηλέφωνο:            213 135 2241

Fax:                      213 135 3158

 

Ε-Μail:                   s.katsirelou@statistics.gr

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη «Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χαλκιδικής»,  για χρονική περίοδο δώδεκα  (12) ετών, από 1/9/2019 έως 31/8/2031

Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: 5895/Α2-3455/24.6.2019

Προϋπολογισμός του Έργου: εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000 €) ευρώ, (500€ μηνιαίως Χ 12 μήνες Χ 12 έτη από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας (γραφειακοί χώροι, βοηθητικοί και αρχειοθέτησης) από 120 έως 140 τ.μ.  με μια απόκλιση της τάξεως των +-5 τετρ. μέτρων

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή,

Χρονική διάρκεια έργου: δώδεκα (12) έτη,

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης:

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης στην εφημερίδα    «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ»

27/6/2019  και

28/6/2019

Ημερομηνίες   δημοσίευσης της   Διακήρυξης  στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»  (στον Πολύγυρο)

27/6/2019  και

28/6/2019

:

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.statistics.gr (Τομέας Προκηρύξεις).

Περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού: Το προς μίσθωση ακίνητο  θα πρέπει να διαθέτει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια για γραφειακούς χώρους (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων,

πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων)  από 120 έως 140 τ.μ. με μια απόκλιση της τάξεως των +-5 τετρ. μέτρων και θα περιλαμβάνει τέσσερις (4)  κυρίους χώρους – γραφεία,  ένα βοηθητικό χώρο ( αρχείου και αποθηκευτικός χώρος) και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (χώροι υγιεινής κλπ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού:

Μέχρι και τις 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ, στο κτήριο της Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Χαλκιδικής της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Γ. Τερτσέτη 8 - Τ.Κ. 631 00, στον Πολύγυρο,  όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.

Οι Προσφορές θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Διακήρυξη.

Πληροφορίες – Επικοινωνία - Παραλαβή της διακήρυξης:

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Πειραιώς 46 και Επονιτών, Πειραιάς, ΤΚ 185 10

1) Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης - Τμήμα Προμηθειών, 7ος όροφος, Γραφ. 703,

Υπόψη: κ. Σταυρούλας Κατσιρέλου , e-mail: s.katsirelou@statistics.gr

Τηλέφωνο: 2131352241, Φαξ:2131353158

2) Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Χαλκιδικής, Γ. Τερτσέτη 8- Πολύγυρος,  Τ.Κ 631 00

Υπόψη: κ. Αποστολόπουλο Απόστολο, e-mail: poligiros@statistics.gr, τηλέφωνο: 23710 22423

k. Βατικιώτη Κων/νο, e-mail: k.vatikiotis@statistics.gr, τηλέφωνο: 23710 22259, Φαξ:  23710 22259

Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. μέχρι 15.30 μ.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος

καα

Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου

Γενικής Δ/νσης Διοίκησης & Οργάνωσης

Ι. Μοσχάκης

 

Α.Π. 164243/12-06-19

ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 02.07.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή επαναληπτική πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την τριετή εκμίσθωση των υπό στοιχεία Κ4 – Κ5 δημοτικών καταστημάτων επί της οδού Απολλωνίου 16 στον Ασύρματο που περιλαμβάνουν στεγασμένο χώρο 40  τ.μ., με τιμή εκκίνησης το ποσό των 245,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τεσσάρων (4) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου παρακαταθέσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, αορίστου διάρκειας. (Άρθρο 2).

 

Η μίσθωση θα είναι για τριετή (3) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή του πρωτόκολλου παράδοσης παραλαβής. (άρθρο 4).

 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης.

 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αξιοποίησης και Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472 – 473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

 

Αθήνα, 11.06.2019

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Π. Τσιριγώτη, Ι. Κορρές

Τηλ.:  210-3736148

Fax: 210-3229070

email: promithies@mintour.gr

korres_i@mintour.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Αθήνα,  20/6/2019

Α. Π. :  11844

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Α.Σ.Τ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020.

  1. 1. Αναθέτουσα Αρχή:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Ταχ. Κώδικας : 105 57, Αθήνα

Τηλέφωνο:  210-3736148, FAX : 210-3229070

Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης :

Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός, με προσφορές κατά την ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α΄/08-08-2016).

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του φορέα.

 

  1. 2. Περιγραφή αντικειμένου

Προμήθεια Εκπαιδευτικών Βιβλίων για τις ανάγκες των σπουδαστών των Εκπαιδευτηρίων (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ  Ή ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΙΤΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ποσού εκατόν εβδομήντα χιλιάδων και εξήντα τεσσάρων ευρώ (170.064,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6,00%). Η παράδοση των βιβλίων θα γίνει στα κατά  τόπους Εκπαιδευτήρια της Αναθέτουσας Αρχής, όπως περιλαμβάνονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Α΄, της Διακήρυξης. Κωδ. CPV : 22112000-8

  1. 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται  από τους οικονομικούς φορείς (προμηθευτές) ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/147/Α’/08-08-2016), ήτοι στις 05-09-2019 και ώρα 17.00 μ.μ.

 

  1. 4. Εναλλακτικές προσφορές – Αντιπροσφορές

Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

  1. 5. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετική με τον διαγωνισμό καθώς και την παραλαβή των Τευχών της Διακήρυξης στην παρακάτω διεύθυνση :

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Αμαλίας 12, Ταχ. Κώδικας : 105 57, Αθήνα

Τηλ.: 210-3736148,  Fax: 210-3229070.

e-mail:promithies@mintour.gr, korres_i@mintour.gr

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στις δ/νσεις: www.diavgeia.gov.gr, www.procurement.gov.gr

Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της περίληψης του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης: …../2019: A) στον Ελληνικό τύπο: 25-06-2019 B) στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 25-06-2019.

  1. 6. Χρόνος αποσφράγισης των προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 10-09-2019 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 

  1. 7. Χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας - Τρόπος πληρωμής :

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας, η διάρκεια της σύμβασης καθώς και ο τρόπος πληρωμής αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

  1. 8. Δικαίωμα συμμετοχής -  Εγγυήσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

Α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή συνεταιρισμός της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

Β) Ενώσεις ή κοινοπραξίες προσώπων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που ασχολούνται,

κατά κύριο αντικείμενο δραστηριότητας, με την εμπορία και προμήθεια έντυπου υλικού.

Με την υποβολή των προσφορών πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να

κατατεθεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση με το 2% της αξίας του αντίστοιχου

προϋπολογισμού, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., των αντίστοιχων τίτλων

βιβλίων για τα οποία ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά.

 

  1. 9. Ισχύς προσφορών

Α) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120)

ημερολογιακές ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Β) Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται

ως απαράδεκτη.

Με εντολή Υπουργού

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΡΟΥΛΜΑΝ – ΕΔΡΑΝΑ – ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 2.589.670 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210.5270898.

 

ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 270.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-7-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 23210-47079.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Λήξη προσφορών 28-6-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 2463052283.

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ/Κ ΤΥU 12V396TC13», πρ/σμού 261.020 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-6-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες www.eessty.gr

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ/Κ ΜΤU 12V396 TC13», πρ/σμού 292.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-6-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες www.eessty.gr

 

ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΚΔΜ)», πρ/σμού 330.100 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-6-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210.5270800.

ΕΔΕΤ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΔΕΤ», πρ/σμού 1.000.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-6-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 210.7474274.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GT1 3E2», πρ/σμού 1.768.657 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210.5270800.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. Κ΄ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (CPV: 50712000-9)», πρ/σμού 106.501,12 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 16-7-2019 και ώρα 14.30. Αποσφράγιση προσφορών 23-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213.2009842 και Φαξ 210.7752180.

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ, πρ/σμού 292.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-6-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες στο www.eesty.gr

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 1.064.988 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5381118.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate