Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πειραιάς,  25/6 /2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

(ΕΛΣΤΑΤ)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αριθμ. Διακήρυξης : 5895/Α2-3455/24.6.2019

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.Δ/νση:            Πειραιώς 46 & Επονιτών

 

Ταχ. Κώδικας:        185 10, Πειραιάς

 

Πληροφορίες:         Σ. Κατσιρελου

 

Τηλέφωνο:            213 135 2241

Fax:                      213 135 3158

 

Ε-Μail:                   s.katsirelou@statistics.gr

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη Διακήρυξης Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Ανακοινώνουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για τη «Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χαλκιδικής»,  για χρονική περίοδο δώδεκα  (12) ετών, από 1/9/2019 έως 31/8/2031

Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: 5895/Α2-3455/24.6.2019

Προϋπολογισμός του Έργου: εβδομήντα δύο χιλιάδες (72.000 €) ευρώ, (500€ μηνιαίως Χ 12 μήνες Χ 12 έτη από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του μισθίου) και συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας (γραφειακοί χώροι, βοηθητικοί και αρχειοθέτησης) από 120 έως 140 τ.μ.  με μια απόκλιση της τάξεως των +-5 τετρ. μέτρων

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή,

Χρονική διάρκεια έργου: δώδεκα (12) έτη,

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης:

Ημερομηνίες δημοσίευσης της Διακήρυξης στην εφημερίδα    «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ»

27/6/2019  και

28/6/2019

Ημερομηνίες   δημοσίευσης της   Διακήρυξης  στην εφημερίδα «ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ»  (στον Πολύγυρο)

27/6/2019  και

28/6/2019

:

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.statistics.gr (Τομέας Προκηρύξεις).

Περιγραφή του αντικειμένου του διαγωνισμού: Το προς μίσθωση ακίνητο  θα πρέπει να διαθέτει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια για γραφειακούς χώρους (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων,

πλατύσκαλων και κοινόχρηστων διαδρόμων)  από 120 έως 140 τ.μ. με μια απόκλιση της τάξεως των +-5 τετρ. μέτρων και θα περιλαμβάνει τέσσερις (4)  κυρίους χώρους – γραφεία,  ένα βοηθητικό χώρο ( αρχείου και αποθηκευτικός χώρος) και λοιπούς βοηθητικούς χώρους (χώροι υγιεινής κλπ)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού:

Μέχρι και τις 18 Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ, στο κτήριο της Υπηρεσίας Στατιστικής Ν. Χαλκιδικής της ΕΛΣΤΑΤ, επί της οδού Γ. Τερτσέτη 8 - Τ.Κ. 631 00, στον Πολύγυρο,  όπου θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός.

Οι Προσφορές θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην Διακήρυξη.

Πληροφορίες – Επικοινωνία - Παραλαβή της διακήρυξης:

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Πειραιώς 46 και Επονιτών, Πειραιάς, ΤΚ 185 10

1) Δ/νση Οικονομικής Διοίκησης - Τμήμα Προμηθειών, 7ος όροφος, Γραφ. 703,

Υπόψη: κ. Σταυρούλας Κατσιρέλου , e-mail: s.katsirelou@statistics.gr

Τηλέφωνο: 2131352241, Φαξ:2131353158

2) Υπηρεσία Στατιστικής Ν. Χαλκιδικής, Γ. Τερτσέτη 8- Πολύγυρος,  Τ.Κ 631 00

Υπόψη: κ. Αποστολόπουλο Απόστολο, e-mail: poligiros@statistics.gr, τηλέφωνο: 23710 22423

k. Βατικιώτη Κων/νο, e-mail: k.vatikiotis@statistics.gr, τηλέφωνο: 23710 22259, Φαξ:  23710 22259

Όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 π.μ. μέχρι 15.30 μ.μ.

 

 

Ο Πρόεδρος

καα

Ο ασκών καθήκοντα Προϊσταμένου

Γενικής Δ/νσης Διοίκησης & Οργάνωσης

Ι. Μοσχάκης

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΛΜΑΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ (ΡΟΥΛΜΑΝ – ΕΔΡΑΝΑ – ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 2.589.670 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-7-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210.5270898.

 

ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 270.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-7-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 23210-47079.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Λήξη προσφορών 28-6-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 2463052283.

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΛΥΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ/Κ ΤΥU 12V396TC13», πρ/σμού 261.020 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-6-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες www.eessty.gr

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ/Κ ΜΤU 12V396 TC13», πρ/σμού 292.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-6-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες www.eessty.gr

 

ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ

ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΛΚΔΜ)», πρ/σμού 330.100 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-6-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210.5270800.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 330.100 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-6-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός «εργαστηρίων χημείου», πρ/σμού 93.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18.6.2019 και ώρα 11.30.

Τηλ. 210 6601711.

 

ΔΕΗ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΙΜΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΗ ΚΑΙ ΤΕΦΡΑΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 179.454 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-6-2019 και ώρα 11.00

Τηλ. 210 5293671.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ – ΒΑΦΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΥΠΟΥ TAKRAF SRs 20005x32 ΣΤΟ ΟΡΥΧΕΙΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΚΔΜ», πρ/σμού 160.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-6-2019 και ώρα (;)

Τηλ. 210 5124299.

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΡΑΟΥΛΑ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 3 Κ 4 ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», πρ/σμού 60.055 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-6-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 22151.

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ P80», πρ/σμού 198.400 ευρώ, με τον ΦΠΑ. Προσφορές λήγουν 14-5-2019 και ώρα 10.00. Πληροφορίες www.ose.gr.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», πρ/σμού 1.760.968 Ευρώ. Λήξη προσφορών 31-5-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 22330 – 22495.

ΔΕΗ Α.Ε.

Δαγωνισμός για «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 484.245 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 2463052283.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ», πρ/σμού 59.621 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 16-5-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210 3806211.

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΦΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ, ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», πρ/σμού 1.532.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 21-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 2130884000.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», πρ/σμού 37.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 14-5-2019 και ώρα 13.00. Τηλ. 281039156-71.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (PETAL VALVE MARINE AUTOMATIC BREAKING COUPING) ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ», πρ/σμού 120.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 13-5-2019 και ώρα 12.00. Τηλ. 210 5270800.

 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ

ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Διαγωνισμός για «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 320.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 31-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 28970 21921.

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΞΗΡΑΣΙΑΣ – ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ», πρ/σμού 50.862 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-5-2019 και ώρα 10.00. Τηλ. 2810599283.

 

ΦΛΟΓΑΣ ΛΕΒΗΤΑ

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι-ΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 200.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-6-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210- 5293671

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΨΗΚΤΡΕΣ ΑΝΘΡΑΚΟΣ», πρ/σμού 42.625 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-6-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 24630 52286.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ», πρ/σμού 620.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-6-2019 και ώρα 14.00.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘’ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ’’

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ «Trane» και «Carrier», πρ/σμού 23.100 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-5-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 – 6426319.

 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» πρ/σμού  192.167 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7728200.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ», πρ/σμού 59.280 Ευρώ. Λήξη προσφορών 29-5-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2103806211.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΣΕ Α.Ε», πρ/σμού 434.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 29-5-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297261.

 

ΔΑΕΜ Α.Ε.

Διαγωνισμός για το έργο «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», πρ/σμού 100.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 30-5-2019 και ώρα 11.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «summer camp ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2019», πρ/σμού 149.959 Ευρώ. Λήξη προσφορών 30-5-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030636.

 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Διαγωνισμός για «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΜΟΝΑΔΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 320.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 31-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 28970 21921.

 

2ΟΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Διαγωνισμός για «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019 -2020». Λήξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα (;).

Τηλ. 210 9581694.

 

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 123.224 Ευρώ. Λήξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24610 68232.

 

Ε.Κ.Α. ΒΟΗΤΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», ΠΡ/ΣΜΟΎ 360.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-5-2019 και ώρα 9.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διαγωνισμός για «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», πρ/σμού 1.760.868 Ευρώ. Λήξη προσφορών 31-5-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 22330 – 22495

 

Ο. Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ». Λήξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5543755

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ½ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ, ΣΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ¨Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ¨ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ». Λήξη προσφορών 24-6-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 3664703.

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 21-23 ΚΑΙ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 15». Λήξη προσφορών 18-6-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 7272928.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ», πρ/σμού 2.640.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 31-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210-5381118.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», πρ/σμού 543.386 Ευρώ. Λήξη προσφορών 22-5-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030623.

 

Ε.Κ.Α. ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ», πρ/σμού 195.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 19-5-2019 και ώρα 9.00.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ». Λήξη προσφορών 5-6-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5543755.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΕΛΚΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ». Λήξη προσφορών 3-6-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 5543755.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Ή ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ». Λήξη προσφορών στις 15-5-2019 και ώρα 10.30. Τηλ. 24213 16156.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ                                                        Αθήνα 17.05.2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων και Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης του Ετήσιου Μητρώου Αρρένων, καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2119/1993, τους γονείς των αρρένων τέκνων που γεννήθηκαν το έτος 2018 και έχουν οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Αθηναίων, να προσέλθουν στο Δημαρχιακό Κατάστημα επί της οδού Αθηνάς 63, Τμήμα Μητρώου Αρρένων από 20.05.2019 έως 10.07.2019 από Δευτέρα έως Παρασκευή (09.00 – 14.30), προκειμένου να λάβουν γνώση του ονομαστικού καταλόγου που έχει καταρτισθεί για τη σύνταξη του Μητρώου Αρρένων έτους 2018 και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Γεώργιος Μπρούλιας

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο

Αριθ. Πρωτ: 412827

Αθήνα, 19 Απρ 19

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υφισταμένων Ταχύπλοων Σκαφών Τύπου MAGNA των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων  και του ΜΧ», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Αριθμός Προκήρυξης: 09/19 και Αριθμός Διακήρυξης: 09.

 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).

 

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 04 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣΔΠΜ/7ο Τμήμα (Τηλ. +30 210_3483161), η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

 

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα (30,00) € ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (412772).

 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.army.gr. Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. Αριθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 09/19 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ».

 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Αρμόδιος Χειριστής: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων, τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 3483150, Fax: (+30) 210 3454603].

 

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

 

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ

 

Σχης (EM) Νικόλαος Κίσσας

Ακριβές Αντίγραφο

Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

(Για τον απουσιάζοντα Δντή)

 

 

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς

 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α-β-γ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», πρ/σμού 29.760 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-5-2019 και ώρα 10:30.

Τηλ. 213 2030623.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 58.500 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 3806211.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΦΙΛΩΤΑ», πρ/σμού 59.621 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-5-2019 και ώρα 11.00

Τηλ. 210.3806211.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΙΜΑΝΤΩΝ ΜΕ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 484.245 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-5-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 2463052283.

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο

Αριθ. Πρωτ: 412827

Αθήνα, 19 Απρ 19

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΤΟΥ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 09/19

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό για την «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Υφισταμένων Ταχύπλοων Σκαφών Τύπου MAGNA των Μονάδων Ειδικών Δυνάμεων  και του ΜΧ», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

 

Αριθμός Προκήρυξης: 09/19 και Αριθμός Διακήρυξης: 09.

 

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι την 03 Ιουν 19, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ).

 

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί την 04 Ιουν 19, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της ΑΣΔΥΣΔΠΜ/7ο Τμήμα (Τηλ. +30 210_3483161), η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1.

 

Πλήρη τεύχη της διακήρυξης, με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας, δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από την ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των τριάντα (30,00) € ανά αντίγραφο, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

 

Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι, η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.diavgeia.gr και μπορεί να ανευρεθεί πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης, τον εξαψήφιο αριθμό πρωτοκόλλου, του (δ) σχετικού (412772).

 

Τα πλήρη τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.army.gr. Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των τριάντα ευρώ (30,00 €) με κατάθεση στο λογαριασμό υπ. Αριθ. (IBAN) GR07-0260-2370-0008-7020-1074-417 της Τράπεζας EUROBANK, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης Διαγωνισμού 09/19 – ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ».

 

Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία. [Αρμόδιος Χειριστής: ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/4δ, Τμήμα Ειδικών Δυνάμεων, τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 3483150, Fax: (+30) 210 3454603].

 

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr - ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΣ (http://www.army.gr). Επίσης, αποστέλλεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο, βαρύνουν την Υπηρεσία.

 

Η κατακύρωση  των Διαγωνισμών τελεί υπό την έγκριση της Υπηρεσίας.

 

Εκ της ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ

 

Σχης (EM) Νικόλαος Κίσσας

Ακριβές Αντίγραφο

Υ π ο δ ι ε υ θ υ ν τ ή ς

 

(Για τον απουσιάζοντα Δντή)

 

 

ΕΜΘ Αλχίας (ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς

 

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7α-β-γ

 

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate