Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΑΠΟ 31-10-2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-10-2020». Λήξη προσφορών 7-10-2019. Πληροφορίες 9-13 από την Δνση Προμηθειών – εφοδίων εξωτερικού, καθώς και στη Δνση www.redcross.gr.

 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΘΗΒΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ», πρ/σμού 154.020 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-4-2020 και ώρα 14.00.

Τηλ. 22620 80821.

 

ΔΕΗ Α.Ε. /ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για την «ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ, ΕΚΣΚΑΦΗ – ΦΩΡΤΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗ – ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ 8,5 Χ 106 Μ3 στ. ΣΚΛΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΣΚΛΗΡΩΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 7 ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», πρ/σμού 12.074.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 1-10-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52252.

ΔΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ

ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ», πρ/σμού 1.123.783,07 Ευρώ. Λήξη προσφορών 3-10-2019 και ώρα 11.00. Αποσφράγιση στης 9-10-2019 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210.5219006 και Φαξ 210 3226549.

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΚΕ Α.Ε.», πρ/σμού 1.763.994 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2661045551.

 

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΥΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΥΡΟΣ, ΣΕΙΣΜΟΥ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ», Λήξη προσφορών 11-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 7272951.

 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 1.600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-9-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στο eessty.gr.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Π                                                                 Ημερομηνία :   05-09-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  1 Αριθμ. Πρωτοκ. :  Φε.16α/42591

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι, κατόπιν αιτημάτων εξέλιξης, δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 και 1246/τ.Γ΄/22.07.2019) οι με αρ. Φε.16α/37210/23-07-2019 (ΑΔΑ: ΨΤΖ646Μ9ΞΗ-ΩΡΛ) και Φε.16α/29212/18-06-2019 (ΑΔΑ: 63ΕΙ46Μ9ΞΗ-5Δ8) προκηρύξεις για την πλήρωση των παρακάτω οκτώ (8) συνολικά θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

 

Α. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ «ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ»

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα και Ενδοοικογενειακή Βία στην Κύηση» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12651).

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εργοθεραπεία σε Άτομα με Νοητικές Διαταραχές» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12652).

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας με έμφαση στη Διαχείριση Ψυχικών Διαταραχών στο Νοσοκομείο και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12653).

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ «ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ»

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ανώτερα Μαθηματικά με έμφαση στις Τεχνολογικές και Βιοϊατρικές Εφαρμογές» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12654).

 

Β. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Μίας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Μοντελοποίηση Δυναμική Συμπεριφορά Ηλεκτρικών Μηχανών με έμφαση στις Σύγχρονες Γεννήτριες Μεγάλης Ισχύος» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12655).

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12656).

 

Γ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ Ι: ΧΗΜΕΙΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων με έμφαση στην Ανάλυση Λιπιδίων και Συγγενών Ενώσεων» (ΦΕΚ 1329/τ.Γ΄/06.08.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12658).

 

Δ. ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Κινούμενο Σχέδιο (animation)» (ΦΕΚ 1246/τ.Γ΄/22.07.2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12657).

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 6η-11-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος: Μαιευτικής(2105387481), Εργοθεραπείας(2105387456), Νοσηλευτικής (2105385613, 615, 616), Βιοϊατρικών Επιστημών (2105385690), Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (2105381225, 226), Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (2105385506), Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (2105385409, 403).

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

ΕΦΚΑ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ’ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΕΠΑΝΑΛ.). Λήξη προφορών 18-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2310-807110.

 

ΕΦΚΑ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). Λήξη προσφορών 18-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27310 21663.

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ». Λήξη προσφορών 23-9-2019.

Τηλ. 2310 999219.

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΔΕΠ». Λήξη προσφορών 24-9-2019. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 210 8904000.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», πρ/σμού 769.307 Ευρώ. Λήξη προσφορών 29-9-2019 και ώρα 8.00.

Τηλ. 22990 20155.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ¨ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΜΙΚΡΟ-ΠΛΑΚΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ, ΦΘΟΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ», πρ/σμού 132.180 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 210 6503038.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 370.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 20-9-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019955.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΠΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΚΟΝΠ», πρ/σμού 175.98 Ευρώ. Λήξη προσφορών 25-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΛΕΧΑΙΝΩΝ- ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΤΡΑΓΑΝΟΥ ¨Ο ΗΡΑΚΛΗΣ¨

Διαγωνισμός για «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ Ε.Ε.Λ. ΛΕΧΑΙΝΩΝ», πρ/σμού 6.348.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-10-2019 και ώρα 22.00.

Τηλ. 26233 60682.

 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», πρ/σμού 1.520.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-10-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 23733 50200.

 

ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαγωνισμός για «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ», πρ/σμού 7.000.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-10-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 23733 50200.

 

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ», πρ/σμού 220.794 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 22263 50042.

 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΡΑΝΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΚΦΟΡΤΩΤΗ KRUPP ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΠΛΟΙΟ». Λήξη προσφορών 13-9-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 6170141.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ», πρ/σμού 85.313 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 23850 37227.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΑΟΚΤΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 36.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 3806211.

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ», πρ/σμού 979.600 Ευρώ. Λήξη προσφορών 20-9-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 22960 81841, 22960 81777.

 

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3, ΚΑΙ ΤΡΑΜ – ΤΜΗΜΑ 1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ, ΤΜΗΜΑ 2», πρ/σμού 335.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 214 4146400.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΕΠΙΓΟΜΩΜΕΝΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΕΙΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ 3 ΚΑΙ 4 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», πρ/σμού 245.984 Ευρώ. Λήξη προσφορών 17-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 25045.

 

 

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1, ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ, ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ 67», πρ/σμού 5.084.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-9-2019 και ώρα 11.00.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ», πρ/σμού 600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 22510 – 26390.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ», πρ/σμού 3.276.954 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-9-2019 και ώρα (;).

Τηλ. 24210 74567.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ». Λήξη προσφορών 6-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210-3202282.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ», πρ/σμού 1.959.200 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26/9/2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210.5297229.

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ

ΛΑΡΚΟ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Λήξη προσφορών 13-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170201.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου του Δ.Σ Έδεσσας Χρυσής Σταμπουλή (ΑΜΔΣΕ 149), ως πληρεξούσιας του Ευσταθίου Ζαφειρίου του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, κατοίκου Αριδαίας Αλμωπίας (οδός Εμμανουήλ Παππά αριθ. 8) με ΑΦΜ 029456060/ΔΟΥ Έδεσσας, επιδόθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας με την υπ’ αριθ. 10296/07.08.2019 έκθεση επίδοσής μου, για την αγνώστου διαμονής Kim Svoboda του Van, πρώην κάτοικο Αριδαίας Αλμωπίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 30.07.2019 και με αριθ. έκθ. κατάθ. 77/31.07.2019 αίτησης του Ευσταθίου Ζαφειρίου του Αθανασίου και της Ευαγγελίας που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), κατά της Kim Svoboda του Van, πρώην κατοίκου Αριδαίας Αλμωπίας και ήδη αγνώστου διαμονής με την οποία και για τους λόγους που σ΄αυτήν αναφέρονται ζητάει να αφαιρεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανήλικου αβάπτιστου άρρενος τέκνου τους που γεννήθηκε την 18.09.2014 στην Κλινική “Αγ. Γεώργιος” στην Έδεσσα Πέλλας, από την καθ’ ης η αίτηση μητέρα του και να ανατεθεί αποκλειστικά σ’ αυτόν η άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου, με την παρά πόδας πράξη της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της αίτησης η 14.11.2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.00 π.μ. και με αριθ. πινακίου 6 στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, καλείται δε μ΄αυτήν η καθ’ ης η αίτηση να παραστεί στη συζήτηση της ως άνω αίτησης, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.

ΑΡΙΔΑΙΑ 09.08.2019                           Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4, ΑΘΗΝΑ», πρ/σμού 15.701 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-4-2020 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 3662429.

 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 192.167 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2020 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7728200.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΡΕΪΛΕΡ) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», πρ/σμού 16.660 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-12-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 210 7275955.

 

ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΣΕ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Common Components System (ccs)», πρ/σμού 372.000 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Οι προσφορές από 28-8-2019 και ώρα 10.00 έως 10-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297261.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Π                                                                 Ημερομηνία : 25-07-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  1 Αριθμ. Πρωτοκ. :  Φε.16α/37906

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1082/τ.Γ΄/10-06-2019 και 1075/τ.Γ΄/10-06-2019 οι με αρ. Φε.16α/26681/04-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΣ46Μ9ΞΗ-75Λ) και Φε.16α/26674/04-06-2019 (ΑΔΑ: 6Ν3Ι46Μ9ΞΗ-ΘΦΦ) προκηρύξεις για την πλήρωση των παρακάτω τριών (3) συνολικά θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

- Μίας (1) νέας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση των Πελατειακών τους Σχέσεων και των Τμημάτων Υποδοχής και Ορόφων (ΦΕΚ: 1082/τ.Γ΄/10-06-2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12295).

- Μίας (1) νέας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοδότησή τους και Αξίες Γης (ΦΕΚ: 1082/τ.Γ΄/10-06-2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12296).

2.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π, με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική με Έμφαση στην Κοστολόγηση και στη Λογιστική Τυποποίηση του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ: 1075/τ.Γ΄/10-06-2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12297).

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 26η-09-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος  (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού: 2105385211 , Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 2105381122).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate