Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Όλγας 3-5 Ν. Ιωνία Τ.Κ. 142 33

Τμήμα Οικονομικού.

Γραφείο Προμηθειών.

Πληροφορίες: Μ. Σαλματάνης

Τηλέφωνο: 2132057951

Fax.: 213 2057038

 

Αρ. Πρωτ. 10937

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι το Κωνσταντοπούλειο Γενικό Νοσοκομείο Ν. Ιωνίας διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια Διατάξεων νεφρικής υποστήριξης με αριθμό διακήρυξης 55η /12

Προϋπολογισμός: 60.0000,00 ευρώ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: Στις 25-7-2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Στις 26-7-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό τύπο: 18-6-2012.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 09.00-13.00 στο Γραφείο

Προμηθειών του Νοσοκομείου τηλ. 2132057951 -2132057038.

Για λεπτομερή διακήρυξη και περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου κατά τις ώρες 09.00-13.00 ή μέσω του διαδικτυακού τόπου «et.diavgeia-gov.gr»

(Α.Δ.Α. Β4ΔΓ469077-ΙΑ2)

 

Ν. Ιωνία 15-6-2012

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΟΛΓΑ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.: 246189/5.11.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ικαριέων (μεταξύ της οδού Ζαγρέως και της οδού Περσεφόνης) για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, για το προς εκτέλεση  έργο « Κατασκευή έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 2ης και 3ης Δ.Κ.»,  το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr)  έως την 9.11.2020 και ώρα 09:00.

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.: 246187/5.11.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Ροβέρτου Γκάλι (από την οδό Παρθενώνος έως την οδό Καρυάτιδων) για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών, για το προς εκτέλεση έργο « Κατασκευή έργων Αποχέτευσης Λυμάτων 1ης Δ.Κ.», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr)  έως την 9.11.2020 και ώρα 09:00.

 

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.:231266/156.10.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ΤΑΞΙ σε διάφορες θέσεις εντός διοικητικών ορίων του Δ. Αθηναίων.

το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

(Για πληροφορίες και διευκρινήσεις επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας, Λιοσίων 22, τηλ. 210-3721527)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr) έως την 21.10.2020 και ώρα 09:00.

 

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Aρ. Πρωτ.: 175062/30.7.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Κατάληψη οδοστρώματος με αποκλεισμό τμήματος της οδού Σιώκου, με διατήρηση λωρίδας κυκλοφορίας οχημάτων ελαχίστου πλάτους 3,50μ., για χρονικό διάστημα επτά μηνών για την Α΄Φάση και τεσσερισήμισι μηνών για την Β΄ Φάση, απαραίτητη για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τετραπλού σιδηροδρομικού διαδρόμου στο τμήμα έξοδος Σ.Σ. Αθηνών-Τρείς Γέφυρες με υπογειοποίηση στην περιοχή Σεπολίων», το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr)  έως την 3.8.2020 και ώρα 09:00.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 236.608 ευρώ.  Λήξη προσφορών 10-9-2020 και ώρα 22.00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421 074508.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

 

Κατόπιν παραγγελίας της δικηγόρου Σκύδρας Ηλιάνας Μέγα, επιδόθηκε από εμένα στην Εισαγ. Πρωτ. Γιαννιτσών, δυνάμει της υπ΄ αριθ. 10606/20-2-2020 έκθεσης επίδοσης μου, για τον πρώην κάτοικο Γιαννιτσών Νομού Πέλλας και ήδη αγνώστου διαμονής, Ευγενιϊ Ορλώβ του Εντουάρντ και της Ντανούτας, κάτοικος Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας Νομού Πέλλας (οδού Κουγιουμτζίδη 28) και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 4-12-2019 και αριθμ. Εκθ. Καταθ. 856/5/12/2019 αγωγής διαζυγίου της Σόνιας Κιλινκαρίδου του Αβραάμ και της Αικατερίνης, με Α.Φ.Μ. 121433878 Δ.Ο.Υ. Γιαννιτσών, κατοίκου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας Νομού Πέλλας (οδός Φιλίπου 52), με την οποία και για τους λόγους που σ’αυτήν αναφέρονται, ζητάει την λύση του γάμου της με τον ως άνω εναγόμενο, με την παρά πόδας στην κλήση, πράξη της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται δικάσιμος η 7-4-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ., στο κατάστημα του Μον. Πρωτοδικείου Γιαννιτσών, καλείται δε μ’αυτήν ο εναγόμενος να παραστεί στη συζήτηση της ως άνω αγωγής, όπου και όταν αρμοδίως ορίζεται.

 

Σκύδρα, 28-2-2020

 

Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Aρ. Πρωτ.: 134758/18.6.2020

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Ο Δήμος Αθηναίων, κατ΄εφαρμογή της § 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/06, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους, για το παρακάτω θέμα :

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των ζυγών αριθμών της οδού Καλύμνου, το οποίο εμπίπτει στην § 1 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προτάσεις στο Τμήμα Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στο poiotita@athens.gr)  έως την 22.6.2020 και ώρα 09:00.

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΑΘ. ΤΣΙΑΤΣΙΑΜΗΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ (Η/Μ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2020», πρ/σμού 60.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Εγγύηση 3.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 25-6-2020 και ώρα 10.30. Τηλ. 210-3617450, 210-3387770 και Φαξ. 210-3618775, email.: alykes@saltworks.gr

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΙΤΡΟΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ». Λήξη προσφορών 9-6-2020 και ώρα 12.00. Πληροφορίες στο τηλ. 23510 45085.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαγωνισμός για «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», πρ/σμού 10.380,972 ευρώ. Λήξη προσφορών 30-9-2020 και ώρα 23.00. Τηλ. 2132142240.

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΛΚΟ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΒΙΛΚΟ Α.Ε.’». Λήξη προσφορών 25-5-2020 και ώρα 11.00. Τηλ. 6977040320.

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ RIS3 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», πρ/σμού 8.000.000 ευρώ. Λήξη προσφορών 25-5-2020 και ώρα 14.00. Τηλ. 213 1501538.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate