Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ (ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΡΜΩΝ) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 1, ΤΩΝ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΡΑΜ, ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ, ΑΘΗΝΑΣ 67», πρ/σμού 5.084.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-9-2019 και ώρα 11.00.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΕΤΩΝ», πρ/σμού 600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 22510 – 26390.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ», πρ/σμού 3.276.954 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-9-2019 και ώρα (;).

Τηλ. 24210 74567.

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ». Λήξη προσφορών 6-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210-3202282.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ», πρ/σμού 1.959.200 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26/9/2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210.5297229.

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ

ΛΑΡΚΟ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΣΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΛΑΡΥΜΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ». Λήξη προσφορών 13-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170201.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΘΕΝΤΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Κατόπιν έγγραφης παραγγελίας της δικηγόρου του Δ.Σ Έδεσσας Χρυσής Σταμπουλή (ΑΜΔΣΕ 149), ως πληρεξούσιας του Ευσταθίου Ζαφειρίου του Αθανασίου και της Ευαγγελίας, κατοίκου Αριδαίας Αλμωπίας (οδός Εμμανουήλ Παππά αριθ. 8) με ΑΦΜ 029456060/ΔΟΥ Έδεσσας, επιδόθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας με την υπ’ αριθ. 10296/07.08.2019 έκθεση επίδοσής μου, για την αγνώστου διαμονής Kim Svoboda του Van, πρώην κάτοικο Αριδαίας Αλμωπίας και ήδη αγνώστου διαμονής, επικυρωμένο αντίγραφο της από 30.07.2019 και με αριθ. έκθ. κατάθ. 77/31.07.2019 αίτησης του Ευσταθίου Ζαφειρίου του Αθανασίου και της Ευαγγελίας που απευθύνεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας (Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας), κατά της Kim Svoboda του Van, πρώην κατοίκου Αριδαίας Αλμωπίας και ήδη αγνώστου διαμονής με την οποία και για τους λόγους που σ΄αυτήν αναφέρονται ζητάει να αφαιρεθεί η άσκηση του συνόλου της γονικής μέριμνας του ανήλικου αβάπτιστου άρρενος τέκνου τους που γεννήθηκε την 18.09.2014 στην Κλινική “Αγ. Γεώργιος” στην Έδεσσα Πέλλας, από την καθ’ ης η αίτηση μητέρα του και να ανατεθεί αποκλειστικά σ’ αυτόν η άσκηση της γονικής μέριμνας του τέκνου, με την παρά πόδας πράξη της Γραμματέως του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία ορίζεται χρόνος για τη συζήτηση της αίτησης η 14.11.2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 9.00 π.μ. και με αριθ. πινακίου 6 στο κατάστημα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, καλείται δε μ΄αυτήν η καθ’ ης η αίτηση να παραστεί στη συζήτηση της ως άνω αίτησης, όπου και όταν ανωτέρω ορίζεται.

ΑΡΙΔΑΙΑ 09.08.2019                           Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4, ΑΘΗΝΑ», πρ/σμού 15.701 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-4-2020 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 3662429.

 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 192.167 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2020 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7728200.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΡΕΪΛΕΡ) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», πρ/σμού 16.660 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-12-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 210 7275955.

 

ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΣΕ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Common Components System (ccs)», πρ/σμού 372.000 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Οι προσφορές από 28-8-2019 και ώρα 10.00 έως 10-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297261.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΤΜΗΜΑ Δ.Ε.Π                                                                 Ημερομηνία : 25-07-2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ  1 Αριθμ. Πρωτοκ. :  Φε.16α/37906

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Δ.Ε.Π) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ 1082/τ.Γ΄/10-06-2019 και 1075/τ.Γ΄/10-06-2019 οι με αρ. Φε.16α/26681/04-06-2019 (ΑΔΑ: Ψ4ΚΣ46Μ9ΞΗ-75Λ) και Φε.16α/26674/04-06-2019 (ΑΔΑ: 6Ν3Ι46Μ9ΞΗ-ΘΦΦ) προκηρύξεις για την πλήρωση των παρακάτω τριών (3) συνολικά θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π):

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1.ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

- Μίας (1) νέας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση των Πελατειακών τους Σχέσεων και των Τμημάτων Υποδοχής και Ορόφων (ΦΕΚ: 1082/τ.Γ΄/10-06-2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12295).

- Μίας (1) νέας θέσης βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανάπτυξη Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοδότησή τους και Αξίες Γης (ΦΕΚ: 1082/τ.Γ΄/10-06-2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12296).

2.ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μίας (1) θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, κατόπιν αιτήματος εξέλιξης υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π, με γνωστικό αντικείμενο: «Λογιστική με Έμφαση στην Κοστολόγηση και στη Λογιστική Τυποποίηση του Δημοσίου Τομέα» (ΦΕΚ: 1075/τ.Γ΄/10-06-2019 - Κωδικός «ΑΠΕΛΛΑ»: APP12297).

 

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει την 26η-09-2019.

Προϋπόθεση για την εκλογή είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, καθώς και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Επιπλέον πρέπει να συντρέχουν τα προσόντα του άρθρου 9 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης), μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr Για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος  (Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού: 2105385211 , Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 2105381122).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ», πρ/σμού 250.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-9-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019955.

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», πρ/σμού 194.680 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10.9.2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030623.

 

ΔΕΗ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», πρ/σμού 127.230 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11.9.2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5292613.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού 209.622 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030636.

 

ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ», πρ/σμού 483.600 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-9-2019 και ώρα 11.00. Πληροφορίες Αθηνάς 67 Αθήνα.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Led», πρ/σμού 1.528.377 Ευρώ. Λήξη προσφορών 20-8-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2491350138.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕΗ Α.Ε.», πρ/σμού 127.230 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5292613.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«Η ΕΛΠΙΣ»

Αθήνα 7 ΑΥΓ. 2019

Αριθμ. Πρωτ. 14368

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΛΗΡ.: Π. ΜΕΡΜΠΕΗΣ

Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ

ΤΗΛ.: 213 2039 136

ΦΑΞ: 213 2039 242

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7

Τ.Κ.: 11522

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ» προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, δια ανοικτών προσφορών, μετά συνέχισης του διαγωνισμού δια προφορικών προσφορών, για την εκμίσθωση ενός καταστήματος ισογείου εμβαδού 97,70 τ.μ. με υπόγειο εμβαδού 99,00 τ.μ. επί της οδού Αιόλου 47, του οποίο η κυριότητα ανήκει κατά 50% στο Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ» και κατά 50% στην Ελεήμονα Εταιρία, ως επαγγελματικής στέγης, με ελάχιστη τιμή εκκίνησης το ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00€) μηνιαίως πλέον χαρτοσήμου (3,6%) και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) έτη και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφορά, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 14314/07-08-2019 διακήρυξη.

Γλώσσα Ελληνική.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 09 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου οδός Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι, Αθήνα Τ.Κ. 11522.

Η διακήρυξη διατίθεται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr/. Στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ΚΗΜΔΗΣ & www.elpis.gr.

 

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 π.μ. -14.00 μ.μ. (τηλ.: 213 2039 136 & 213 2039 142).

 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό. (και σε περίπτωση επανάληψης του, και τα έξοδα των δημοσιεύσεων αυτών).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΚΗΣ

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 4, ΑΘΗΝΑ», πρ/σμού 15.701 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-4-2020 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 3662429.

 

ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΣΕ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Common Components System (ccs)», πρ/σμού 372.000 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Οι προσφορές από 28-8-2019 και ώρα 10.00 έως 10-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297261.

 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ». Λήξη προσφορών 30-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170141.

 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (Η/W) ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ (S/W), ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (Η/W)», πρ/σμού 104.516 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-9-2019 και ώρα 17.00.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CISCO», πρ/σμού 290.600 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-8-2019 και ώρα 16.00.

Τηλ. 2310 584160.

 

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.», πρ/σμού 987.500 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 10.00.

Πληροφορίες στα γραφεία Αθηνάς 67 Αθήνα.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑΣ», πρ/σμού 3.276.954,23 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Διάρκεια του έργου 3 χρόνια. Λήξη προσφορών 6-9-2019. Αποσφράγιση των προσφορών 9-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 24210 74567, 24210 74577, 24210 74690 και Φαξ 24210 74613, 24210 74558.

 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε

Διαγωνισμός για την εκποίηση «ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΠΕΛΙΑ», πρ/σμού 690.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 16-9-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 213 0884000.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», πρ/σμού 370.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 20-9-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019995.

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ», πρ/σμού 2.583.355 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2284031010.

 

ΔΕΗ ΑΕ/ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΑΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ», πρ/σμού 81.324 Ευρώ. Λήξη προσφορών 20-8-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ». Πρ/σμού 1.240.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24610 68232.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΕΝΟΣ ΜΙΝΙ BUS KAI ΔΥΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΜΕΑ», πρ/σμού 160.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2613 600015-22.

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 24 ΜΗΝΩΝ», πρ/σμού 580.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 13-9-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24413 50305.

 

ΔΕΗ Α.Ε./ΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GENERAL ELECTRIC ΓΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕUCLID-HITACHI», πρ/σμού 75.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 75.000 Ευρώ.

Τηλ. 24630 52286.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΑΚ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 115.999 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-9-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2019955.

 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΕΦΡΑΣ (pipe conveyors) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΨΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΙΙΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.», πρ/σμού 240.568 Ευρώ. Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 27910 22151.

 

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ», πρ/σμού 2.199.700 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-9-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 22333 51300.

 

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΠ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΜΑΝΤΩΝ (ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ ST) ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΛΑΤΟΥΣ Β=1600 mm ΚΑΙ Β= 1400 mm», πρ/σμού 4.134.950 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-9-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 5270800.

 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ». Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 7773809.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ¨ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΔΑΞΗΣ¨ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 19 ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ». Λήξη προσφορών 19-8-2019 και ώρα 10.00. Πληροφορίες στον Δήμο.

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ». Λήξη προσφορών 30-8-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 213 2002880.

 

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 8tn-m. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΩΝ», πρ/σμού 220.651 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-8-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52283.

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΤΡΕΪΛΕΡ) ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», πρ/σμού 16.660 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-12-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 210 7275955.

 

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», πρ/σμού 192.167 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-7-2020 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7728200.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ ΕΠΑΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ». Λήξη προσφορών 2-9-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 7773809.

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ», πρ/σμού 452.848 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-8-2019 και ώρα 15.30.

Τηλ. 28313 41041.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», πρ/σμού 403.720 Ευρώ. Λήξη προσφορών 14-8-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 24913 50125.

 

 

ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ DIESEL ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΤΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΣΣΤΥ  Α.Ε.», πρ/σμού 190.000 Ευρώ. Χωρίς ΦΠΑ, 235.600 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Προσφορές μέσω ηλεκτρονικής Πλατφόρμας από 22-8-2019 και ώρα 9.00 έως και 28-8-2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες στο www.eessty.gr

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕ», πρ/σμού 160.000 Ευρώ. Προσφορές ηλεκτρονικά από 28-8-2019 και ώρα 10.00 έως 6-9-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297261.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate