Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ

¨ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ», πρ/σμού 1.471.889 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα (;).

Πληροφορίες Αλ. Συμεωνίδη 2 Θεσσαλονίκης.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 79.851,31 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Αποσφράγιση προσφορών 17-4-2019 και ώρα 11.00.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 79.851,31 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-3-2019 και ώρα 18.00. Αποσφράγιση προσφορών 18-3-2019 και ώρα 11.00.

Πληροφορίες στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλ. (;).

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ¨ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», πρ/σμού 336.538 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 2313 312284.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ¨ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ¨ ΒΟΥΛΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ», πρ/σμού 208.841 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-2-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213 2163049.

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ¨ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ¨ ΒΟΥΛΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ», πρ/σμού 343.621 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-2-2019 και ώρα (;).

Τηλ. 213 2163049

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ», πρ/σμού 162.300 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-7288170.

 

401 Γ.Σ.Ν.Α

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ», πρ/σμού 104.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-7494037.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

«ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ», πρ/σμού 750.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 22513 5171.

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ)», πρ/σμού 79.766 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-11-2018 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-7288170.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Διαγωνισμός για «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), πρ/σμού 809.915 Ευρώ. Λήξη προσφορών 30-10-2018 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2613 603884.

 

2Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ», πρ/σμού 750.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 6/11/2018 και ώρα 10.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2251351171.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ », πρ/σμού 90.849 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 10.00. Τηλ. 2132163049.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ

Έργο «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ» ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, πρρ/σμού 809.915 ευρώ. Λήξη πρσοφορών στις 30 Οκτωβρίου 2018 κα ώρα 14.00. Τηλ. 2613-603884.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΜΕΙΚΤΟ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ) ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ», πρ/σμού 106.9`9 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 15.00.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ

Έργο «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ», πρ/σμού 809.915 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14.00. Τηλ. 2613-603884.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΑΣΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)», πρ/σμού 96.774,18 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 06/06/2017 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 12/06/2017 και ώρα 12.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 213-2061850.
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ)», πρ/σμού 90.000,00 ευρώ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 16/06/2017 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 22/06/2017 και ώρα 10.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2813-404440.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10)» ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, πρ/σμού 50.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 19/06/2017 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 20/06/2017 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2313-323115.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 50.000,00 ευρώ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 19/06/2017 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 20/06/2017 και ώρα 12.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2313-323115.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
Διαγωνισμός για την «ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ-ΠΙΑΤΙΚΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ», πρ/σμού 104.790,6 ευρώ, με ΦΠΑ. Αποσφράγιση των προσφορών στις 13/06/2017 και ώρα 12.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 7/06/2017 και ώρα 14.00.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ, ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ». Λήξη προσφορών στις 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00. Τηλ. 2313 323128.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ», πρ/σμού 79.995 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00. Τηλ. 2813-408802.
ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»
Έργο «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ», πρ/σμού 149.777 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Μαϊου 2017 και ώρα 15.00. Τηλ. 2713-601709.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ», πρ/σμού 92.448 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 31 Μαϊου 2017. Τηλ. 2341351626.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Έργο «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)», πρ/σμού 310.817 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00. Τηλ. 2721363128.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πρ/σμού 97.388,94 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 24/05/2017 και ώρα 12.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 31/05/2017 και ώρα 12.00. Τηλ. 2651080625.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ»

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ (ΑΣΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ)», πρ/σμού 96.774,18 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 06/06/2017 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 12/06/2017 και ώρα 12.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 213-2061850.

 


7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΜΑΤΩΝ)», πρ/σμού 90.000,00 ευρώ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 16/06/2017 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 22/06/2017 και ώρα 10.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2813-404440.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ (10)» ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, πρ/σμού 50.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 19/06/2017 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 20/06/2017 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2313-323115.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 50.000,00 ευρώ. Λήξη υποβολής προσφορών στις 19/06/2017 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 20/06/2017 και ώρα 12.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2313-323115.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Διαγωνισμός για την «ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ-ΠΙΑΤΙΚΑ, ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ», πρ/σμού 104.790,6 ευρώ, με ΦΠΑ. Αποσφράγιση των προσφορών στις 13/06/2017 και ώρα 12.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 7/06/2017 και ώρα 14.00.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΣΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ, ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ». Λήξη προσφορών στις 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 14.00. Τηλ. 2313 323128.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΕΛΙΟΥ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ», πρ/σμού 79.995 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15.00. Τηλ. 2813-408802.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

Έργο «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΩΝ», πρ/σμού 149.777 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 30 Μαϊου 2017 και ώρα 15.00. Τηλ. 2713-601709.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ», πρ/σμού 92.448 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 31 Μαϊου 2017. Τηλ. 2341351626.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έργο «ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΤΡΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ)», πρ/σμού 310.817 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00. Τηλ. 2721363128.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», πρ/σμού 97.388,94 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 24/05/2017 και ώρα 12.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 31/05/2017 και ώρα 12.00. Τηλ. 2651080625.

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Διαγωνισμος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ) ΠΠΥΥ 2014 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», πρ/σμού 238.315,35 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 12/05/2017 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 12/05/2017 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2106409292 και φαξ 2106420146.
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΠΥΥ 2014 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», πρ/σμού 89.074,90 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 13.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2106409292 και φαξ 2106420146.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 96.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Αποσφράγιση των προσφορών στις 05/05/2017 και ώρα 11.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27/04/2017 και ώρα 18.00.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»
Διαγωνισμός για την «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ICSI», πρ/σμού 111.600,00 ευρώ, με το ΦΠΑ. Αποσφράγιση των προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 12.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 25/04/2017.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14)ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 189.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 08.00. Λήξη υποβολής προσφορών στις 12/05/2017 και ώρα 14.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 18/05/2017 και ώρα 10.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2313-323128 και φαξ 2310-685111.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ
Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ», πρ/σμού 178.350,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών στις31/03/2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 24/04/2017 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 28/04/2017 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26210-82378 και φαξ 26210-82784.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 25/04/2017 και ώρα 15.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 213-2088715 και φαξ 2132088716.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ», πρ/σμού 82.791,08 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 26/04/2017 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 04/05/2017 και ώρα 10.00.  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132057951 και φαξ 2132057038.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ», πρ/σμού 352.266,20 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 09/05/2017 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 16/05/2017 και ώρα 10.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132057951.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 4.500.000 ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσοφρών στις 25-04-2017 και ώρα 14.30. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-04-2017 και ώρα 10.30. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132057951.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ», πρ/σμού 39.013 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Απριλίου 2017. Τηλ. 2132057951.
4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Π.Ε.Δ.Υ.». Λήξη προσφορών στις 2 Μαϊου 2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Διαγωνισμος για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ) ΠΠΥΥ 2014 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», πρ/σμού 238.315,35 ευρώ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 12/05/2017 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 12/05/2017 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2106409292 και φαξ 2106420146.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΠΥΥ 2014 ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ», πρ/σμού 89.074,90 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 10.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 13.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2106409292 και φαξ 2106420146.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 96.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Αποσφράγιση των προσφορών στις 05/05/2017 και ώρα 11.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 27/04/2017 και ώρα 18.00.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ»

Διαγωνισμός για την «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ICSI», πρ/σμού 111.600,00 ευρώ, με το ΦΠΑ. Αποσφράγιση των προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 12.00. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 25/04/2017.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14)ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 189.000,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών στις 02/05/2017 και ώρα 08.00. Λήξη υποβολής προσφορών στις 12/05/2017 και ώρα 14.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 18/05/2017 και ώρα 10.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2313-323128 και φαξ 2310-685111.


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ/ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ», πρ/σμού 178.350,00 ευρώ, με ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών στις31/03/2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 24/04/2017 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 28/04/2017 και ώρα 11.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26210-82378 και φαξ 26210-82784.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΚΩΝ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 25/04/2017 και ώρα 15.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 213-2088715 και φαξ 2132088716.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ», πρ/σμού 82.791,08 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 26/04/2017 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 04/05/2017 και ώρα 10.00.  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132057951 και φαξ 2132057038.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ», πρ/σμού 352.266,20 ευρώ, με ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 09/05/2017 και ώρα 17.00. Αποσφράγιση των προσφορών στις 16/05/2017 και ώρα 10.00. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132057951.

 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΧΥΜΕΤΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 4.500.000 ευρώ, με ΦΠΑ. Λήξη υποβολής προσοφρών στις 25-04-2017 και ώρα 14.30. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26-04-2017 και ώρα 10.30. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2132057951.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ- ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ», πρ/σμού 39.013 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24 Απριλίου 2017. Τηλ. 2132057951.

 

 

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate