ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ


Δημοσιεύσεων, Αγγελιών και Διαφημίσεων.

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 01-01-2017 έως 31-12-2017

 

1) Δημοσιεύσεις Δημοσίου, που πληρώνονται απ’ αυτό, χρεώνονται 2 ΕΥΡΩ το εκατοστό καθ’ ύψους της στήλης και 5 ΕΥΡΩ, όταν πληρώνονται από τον τελευταίο μειοδότη.

2) Δημοσιεύσεις Τραπεζών, Εταιρειών Δημοσίου (Ν.Π.Ι.Δ.), χρεώνονται 6-8 ΕΥΡΩ το εκατοστό καθ’ ύψος της στήλης, κατόπιν συνεννόησης.

3) Δημοσιεύσεις που έρχονται μέσω Διαφημιστικών Γραφείων, τυγχάνουν έκπτωσης κατόπιν συνεννόησης επί των τιμολογίων.

4) α. Οι μικρές αγγελίες χρεώνονται 6 ευρώ για κάθε δημοσίευση.
    β. Αγγελίες, που ζητούνται να μπούν σε πλαίσιο χρεώνονται με προσαύξηση 50% για κάθε δημοσίευση.
    γ. Διαφημίσεις πάσης φύσεως, ανεξάρτητων στηλών 5 ΕΥΡΩ το εκατοστό.

5) Διαφημίσεις στην πρώτη σελίδα 8 ΕΥΡΩ το εκατοστό και την τελευταία 6 ΕΥΡΩ το εκατοστό.

6) Διαφήμιση ολοσέλιδη 490 ΕΥΡΩ.

7) Διαφημίσεις στο site κατόπιν συμφωνίας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Χρήστος – Χαράλαμπος Μάλλιος

 

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate