Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 1», ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.», πρ/σμού 198.998 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 28-1-2019 και ώρα 12.00. Αποσφράγιση προσφορών 4-2-3019 και ώρα 12:00.

Τηλ. 213 0109300, Φαξ: 213 0109313.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ». Λήξη προσφορών στις 27 Απριλίου 2017.
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», πρ/σμού 250.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2105192329 και φαξ 2105192648.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΗΤΕΙΑΣ». Λήξη προσφορών στις 27 Απριλίου 2017.

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», πρ/σμού 250.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2105192329 και φαξ 2105192648.

 

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 754.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Ιανουαρίου 2017. Τηλ. 2313-320533.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΝΑΝΣΗΣ». Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13.00.
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Λήξη προσφορών στις 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00. Τηλ. 2695361300.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017». Λήξη προσφορών στις 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 22.00. Τηλ. 210-4990490.
3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 754.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Ιανουαρίου 2017. Τηλ. 2313-320533.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». Λήξη προσφορών στις 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.00. Τηλ. 2351350353.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΡΑΚΩΜΗΣ/ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ». Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00.
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ». Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ». Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13.00.
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00. Τηλ. 2132027335.
ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Λήξη προσφορών στις 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00. Τηλ. 2695361300.

3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 754.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Ιανουαρίου 2017. Τηλ. 2313-320533.

 


ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΝΑΝΣΗΣ». Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13.00.

 


ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Λήξη προσφορών στις 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00. Τηλ. 2695361300.

 


ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ/ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017». Λήξη προσφορών στις 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 22.00. Τηλ. 210-4990490.

 


3Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 754.800 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 18 Ιανουαρίου 2017. Τηλ. 2313-320533.

 


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ». Λήξη προσφορών στις 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.00. Τηλ. 2351350353.

 


ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΡΑΚΩΜΗΣ/ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ». Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15.00.

 


ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ». Λήξη προσφορών στις 20 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00.

 


ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ». Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13.00.

 


ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ». Λήξη προσφορών στις 23 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00. Τηλ. 2132027335.

 


ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ». Λήξη προσφορών στις 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 11.00. Τηλ. 2695361300.

 

 

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ». Λήξη προσφορών στις 13 ΜαΪου 2015 και ώρα 10.00. Τηλ. 26350-51322.

 

Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ-ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ», πρ/σμού 430.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 23 Απριλίου 2015 και ώρα 17.00. Τηλ. 27213-63128.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΚΚΜ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», πρ/σμού 31.980 ευρώ με ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 19-3-2015 και ώρα 15.00. Πληροφορίες στο τηλ. 2313 323115.

ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ», πρ/σμού 2.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 2 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14.30. Τηλ. 210 3501536.

 

ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 1.583 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 25 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14.30. Τηλ. 210 3501536.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Έργο «ΕΚΤΕΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΜΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΡ. 12 ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ», πρ/σμού 70.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 7 Ιουλίου 2014 και ώρα 11.00. Τηλ. 21032705102103270510.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α.Ε.

Έργο «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260». Λήξη προσφορών στις 16 Μαϊου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-9282904.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε/ΔΥΠΠ

Έργο «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ», πρ/σμού 6.500 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Απριλίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΣΙΜΟΥ Α.Ε/ΔΥΠΠ

Έργο «ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ PONDS», πρ/σμού 1.062 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 9 Απριλίου 2014 και ώρα 14.00. Τηλ. 210-3323823.

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε./ΔΥΣ

Έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ», πρ/σμού 24.900 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 15 Απριλίου 2014 και ώρα 13.15. Τηλ. 210-5292352.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate