Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΔΕΕΝ ΚΑΙ Τ.Υ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ, πρ/σμού 600.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-6-2019 και ώρα 17.00.

Πληροφορίες Αχαρνών 417 Κ Κοκκινάκη – Αθήνα.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», πρ/σμού 400.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 11.00. Τηλ. 210-5270800.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «TRUST – COOPERATION FOR SUSTAINABLE TRANSPORT» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014 – 2020». Διάρκεια του έργου μέχρι 29-2-2020. Λήξη προσφορών 4-4-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση 8-4-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 26653-60267-103.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘’ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ’’

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ», πρ/σμού 951.669 Ευρώ. Λήξη προσφορών 24-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 2132163049-2132163052.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ‘’ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΒΟΥΛΑΣ’’

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ)», πρ/σμού 113.330 Ευρώ. Λήξη προσφορών 23-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213 2163049 – 213 2163052.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ», πρ/σμού 978.812 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-1-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 7790059.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», πρ/σμού 220.352 Ευρώ. Λήξη προσφορών 12-12-2018 και ώρα 9.00

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3.1. ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ 4 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GREEN CREW», πρ/σμού 90.322. Λήξη προσφορών 4-12-2018 και ώρα 10.00. Πληροφορίες στον Δήμο.

ΔΕΣΦΑ

Διαγωνισμός για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΥΠΝΟΥ ΞΕΣΤΡΟΥ (intelligent Pigging Ispection)». Λήξη προσφορών 23-11-2018 και ώρα 12.00

ΔΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΤΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441

http://www.paidon-pentelis.gr

e-mail:promitheion@paidon-pentelis.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Π/ 28/ 17

ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

CPV 90524400-0

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του θα προβεί σε Διενέργεια Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμού κατόπιν συλλογής κλειστών προσφορών για την παροχή Υπηρεσίας

«ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

CPV 90524400-0

 

Υπηρεσία διενέργειας: Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης Ιπποκράτους 8 ΤΚ 15236 Π. Πεντέλη Γραφείο Προμηθειών

Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Προϋπολογισμός: 23.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προθεσμία υποβολής προσφορών: 18/12/2017 & ώρα 14.30.

Αποσφράγιση προσφορών: 19/12/2017 & ώρα 09.00.

Πληροφορίες και πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθημερινά από 10.00 έως 13.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, καθώς και από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου http:www.paidon-pentelis.gr στο ΚΗΔΜΗΣ, στο Πρόγραμμα Διαύγεια & στον ημερήσιο τύπο.

Αρμόδιος υπάλληλος: ΕΥΘ. ΠΑΤΡΑ Τηλεφ.: 2132052518-508, Fax: 2132052441 e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 26, Τηλ: 213-2144700, Fax: 210-7778992, E-mail:info@enpe.gr

www.enpe.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), ΝΠΙΔ, με έδρα την Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων 15) προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.), με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης με το επισυναπτόμενο Τεύχος Προκήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΝ.Π.Ε. (http://www.enpe.gr).

Αθήνα: 23-11-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝ.Π.Ε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

& ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ.νση: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης

Ταχ. Κωδ.: 45332, Ιωάννινα

Πληροφορίες: Κούρου Ε.

Τηλέφωνο: 26513 60103

FAX: 26510 49772

e-mail: kourou@tcpngi.gr

url: www.tcpngi.gr

Ιωάννινα, 11-9-2017

Αρ. Πρω.: 1890

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. Δ/ΞΗΣ 07/2017 (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 45918)


Το Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου (NUTS FL543)  προκηρύσσει. Μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, επαναληπτικό ηλεκτρονικό τακτικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό των άρθ. 120 & 121 του ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών για την καθαριότητα των εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου (CPV: 90911200-8)  για τις ανάγκες των Παραρτημάτων του στο ν. Ιωαννίνων και ν. Θεσπρωτίας (NUTS EL542) για το έτος 2018, προϋπολογιζόμενης δαπάνης #168.940,003 Ευρώ άνευ ΦΠΑ ή #209.485,60# Ευρώ με ΦΠΑ 24%. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Η εν λόγω σύμβαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του Κ.Κ.Π.Π.Η., είναι κάτω των ορίων του αρθ. 5 του ν. 4412/2016 και αφορά το βιβλίο Ι του ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ύψους 2% επί της συνολικής ή της αθροιστικά αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός ΦΠΑ για την κατηγορία ειδών στα οποία συμμετέχει ο οικονομικός φορέας στο διαγωνισμό. Για την υπογραφή της προκύπτουσας σύμβασης απαιτείται εγγύηση ύψους 5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ.: 11-09-2017, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06-10-2017- 15:00, ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 12-10-2017-09:00. Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.

Πληροφορίες των όρων της διακήρυξης από το Κ.Κ.Π.Π.Η. κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα στο τηλέφωνο 2651360103, από την ιστοσελίδα μας www.tcpngi.gr στο πεδίο «Διακηρύξεις» και από την πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΠΟΥΔΟΥ

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate