Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΕΝΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», πρ/σμού 100.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 6-5-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 26913-61008.

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΨΥΚΤΩΝ ΚΑ FANCOIL ΣΤΑ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», πρ/σμού 207.00 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 3-5-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 2310 807568.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 72 tn-m ΕΩΣ 80 tn-m, ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ», πρ/σμού 73.809 Ευρώ. Λήξη προσφορών 6-5-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 24630 52252.

 

Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΣΚΩΝ ΠΕΔΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», πρ/σμού 996.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-4-2019 και ώρα 14.00.

 

Ο.Σ.Υ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ, ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 275/70R 22,5 ΚΑΙ 385/55R 22,5 ME ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 ΕΤΩΝ», πρ/σμού 1.650.000 Ευρώ, πλέον του ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 3-5-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 4270853- 210 4270722.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ», πρ/σμού 270.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 22-4-2019 και ώρα 14.00. Τηλ. 28310-27777.

 

Δ.Ε.Υ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ», πρ/σμού 80.000 ευρώ. Λήξη προσφορών στις 24-4-2019 και ώρα 15.00. Τηλ. 24210 75150.

ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 1.071.260,80 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Έναρξη παραλαβής προσφορών 1-4-2019 και ώρα 12.00. Λήξη προσφορών 6-5-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση 10-5-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2491 350125, 24910 25104.

 

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΠΟΘΕΤΗ VITKOVICE ZP6700 (ΓΝΗΣΙΑ Η΄ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΑ)», πρ/σμού 92.800 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-4-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 210 5270912.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟ ΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΩΝ», πρ/σμού 103.400 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-4-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2310 584160.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80.000 lt ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΟΣΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1 ΕΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ». Λήξη προσφορών 9-4-2019 και ώρα 14.00. Πληροφορίες στο www.promitheus.gov.gr.

 

ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΡΜΩΝ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 1,2,3 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ», πρ/σμού 291.180 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-4-2019 και ώρα 14.00.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (150 KV)», πρ/σμού 32.060.770 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-4-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210-5297261.

 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ», πρ/σμού 81.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 9-4-2019 και ώρα 16.00.

Τηλ. 2310 470501.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΤΩΝ ΑΕΡΑ ΜΕ ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝ. V ΑΗΣ  ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» πρ/σμου 79.706 Ευρώ.  Λήξη  προσφορών 5-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210-5292698.

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΥ

Διαγωνισμός για την προμήθεια «ΣΧΟΛΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ», πρ/σμού 95.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 10-4-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 2421081961.

ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2019», Λήξη προσφορών 19-4-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 22730 87510.

 

ΕΕ.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΔΙΔΑΠΕΔΩΝ ΦΟΡΤΑΜΑΞΩΝ», πρ/σμού 104.000 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, 128.960 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών (μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) 11-4-2019 και ώρα 14.00 και έναρξη 5-4-2019 και ώρα 9.00. Πληροφορίες www.eessty.gr.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΣΚ5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 38.700 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-3-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5292698.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΣΚ5 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», πρ/σμού 38.700 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-3-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5292698.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ι-ΙΙ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», πρ/σμού 200.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-3-2019 και ώρα 11.00.

Τηλ. 210 5293671.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80.000 lt ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ (;) ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ. Α.Ε.», πρ/σμού 152.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-3-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 210 4270853.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΛΙΝΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ». Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6464235.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (150 KV)», πρ/σμού 32.060.770 Ευρώ. Υποβολή προσφορών από 1-4-2019 και ώρα 10.00 έως 10-4-2019 και ώρα 10.00. Πληροφορίες www.ose.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ HLA ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ NGS», πρ/σμού 113.750 Ευρώ. Λήξη προσφορών 22-3-2019 και ώρα 10.00.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (kit vox) ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», πρ/σμού 34.590 Ευρώ. Λήξη προσφορών 21-3-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 – 5292698.

 

ΔΕ-ΑΑΠ-ΜΑΕ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», πρ/σμού 74.152 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-3-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 22943 21065.

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

¨ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ¨

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ CPV 33696500-0, ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ», πρ/σμού 250.000 Ευρώ με τον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός στης 12-4-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 22510 26710.

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ», πρ/σμού 442.397 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 15.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες) στις παραλίες Αγίας Γαλήνης και Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου», πρ/σμού 118.525 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-3-2019 και ώρα 14.00.

 

ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΕΔ», πρ/σμού 93.569 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-3-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297229.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Λήξη προσφορών 21-3-2019 και ώρα 12.00. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 3202282 και 210 3203475.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80.000 LT ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ Α.Ε», πρ/σμού 152.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-3-2019 και ώρα 14.00. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την Χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. Τηλ. 210 4270853, 210 4270693.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΝ ΣΦΟΝΔΥΑ Ο 280 ΗΡ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 26t ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.», πρ/σμού 800.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 10.15.

Τηλ. 210 5270805.

 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 30/8 ΤΝ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170244.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», πρ/σμού 775.564 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-3-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 213 2025912.

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate