Βλέπετε τις αγγελίες 15 ημερών και μετά.
Για να μπορέσετε να δείτε τελευταία άρθρα παρακαλούμε να συνδεθείτε.

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ», πρ/σμού 442.397 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-3-2019 και ώρα 15.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ (άτομα με ειδικές ανάγκες) στις παραλίες Αγίας Γαλήνης και Πλακιά Δήμου Αγίου Βασιλείου», πρ/σμού 118.525 Ευρώ. Λήξη προσφορών 26-3-2019 και ώρα 14.00.

 

ΟΣΕ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΕΔ», πρ/σμού 93.569 Ευρώ. Λήξη προσφορών 11-3-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 210 5297229.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ». Λήξη προσφορών 21-3-2019 και ώρα 12.00. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 210 3202282 και 210 3203475.

 

Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 80.000 LT ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ Α.Ε», πρ/σμού 152.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 27-3-2019 και ώρα 14.00. Ο διαγωνισμός θα γίνει με την Χρήση του ΕΣΗΔΗΣ. Τηλ. 210 4270853, 210 4270693.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΟΝ ΣΦΟΝΔΥΑ Ο 280 ΗΡ ΚΑΙ ΒΑΡΟΥΣ 26t ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.», πρ/σμού 800.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 10.15.

Τηλ. 210 5270805.

 

ΛΑΡΚΟ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ 30/8 ΤΝ. Λήξη προσφορών 28-2-2019 και ώρα 12.00.

Τηλ. 210 6170244.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ», πρ/σμού 775.564 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-3-2019 και ώρα 17.00.

Τηλ. 213 2025912.

Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΙΔ», πρ/σμού 93.569,17 Ευρώ. Οι προσφορές διαδικτιακά www.promitheus.gov.gr, από 25-2-2019 και ώρα 10.00, έως 11.3.2019 και ώρα 10.00. Τεύχη από την www.ose.gr.

Τηλ. 210 5297229.

 

Ο.Σ.Ε. Α.Ε

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΟΥΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ», πρ/σμού 120.714 Ευρώ. Οι προσφορές διαδικτιακά www.promitheus.gov.gr, από 21-2-2019 και ώρα 10.00, έως 4-3-2019 και ώρα 10.00. Τεύχη από την www.ose.gr.

Τηλ. 210 5297229.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαγωνισμός για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», πρ/σμού 370.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 18-2-2019 και ώρα 15.00.

Τηλ. 213 2030623.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΒΑ», πρ/σμού 166.148 Ευρώ. Λήξη προσφορών 15-2-2019 και ώρα 10.00. Λήξη προσφορών 15-2-2019 και ώρα 10.00.

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ», πρ/σμού 320.000 Ευρώ, με τον ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 12-3-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση 18-3-2019 και ώρα 15.00. Πληροφορίες στο τηλ. 24913 50137.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΝ. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ», πρ/σμού 500.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-2-2019 και ώρα 23.59.

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ, ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ, ΕΡΜΑΡΙΑ Fibergiass, ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΚΟΛΛΑΡΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΟΒΑΛΟΤΗΤΑΣ)», πρ/σμού 341.019 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-2-2019 και ώρα 14.00.

Τηλ. 2310 584160.

 

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕΡΑ, ΜΣΚΣ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», πρ/σμού 58.300 Ευρώ. Λήξη προσφορών 5-2-2019 και ώρα 10.00

Τηλ. 210 5292698.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», πρ/σμού 97.640 Ευρώ. Λήξη προσφορών 4-2-2019 και ώρα 13.00.

Τηλ. 2810 393156-71.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΝΗ», πρ/σμού 230.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 21-1-2019 και ώρα 16.00.

Τηλ. 23713 50207.

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», πρ/σμού 423.573,30 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Λήξη προσφορών 11-2-2019 και ώρα. Έναρξη προσφορών 4-2-2019 και ώρα 11.00. Αποσφράγιση προσφορών 15-2-2019 και ώρα 10.30.

Τηλ. 213 2025830, Φαξ. 210 9355681.

ΔΕΗ Α.Ε.

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ (ICP-OES)», πρ/σμού 100.000 Ευρώ. Λήξη προσφορών 8-1-2019 και ώρα 11.30.

Τηλ. 210 6601711.

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ, ΑΙΓΙΝΑΣ», πρ/σμού 2.993.137 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Έναρξη προσφορών 28-12-2018 και λήξη 8-2-2019 και ώρα 15.00. Πληροφορίες στα τηλ. 22973 – 20060, 22973 – 20061, 22973 – 20032 και 22973 20036.

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», πρ/σμού 379.777,28 Ευρώ.  Έναρξη προσφορών στης 21-1-2019 και ώρα 8.00 και λήξη προσφορών 28-1-2019 και ώρα 15.30.

Τηλ. 213 2025830, Φαξ. 210 9355681

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2018 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», πρ/σμού 455.564,52 Ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Έναρξη υποβολής προσφορών 21-1-2019 και ώρα 13.00. Λήξη προσφορών 28-1-2019 και ώρα 15.00. Αποσφράγιση προσφορών 4-2-2019 και ώρα 10.00.

Τηλ. 213-2025872, 213 2025807, Φαξ 2132025908

Εισαγωγή μελών

Διαφημίσεις

Πετσουλας & ΣΙΑ Ε.Ε.
Πετράκης Refrigeration Systems

Adobe Acrobat Reader

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πρόγραμμα προβολής αν δεν μπορείτε να δείτε τα αρχεία των δημοσιεύσεων

Euro Exchange Rate